Afbeeldingen in editie 31/3 – augustus 2015

Zondag 8 november – 8e van de herfst, 1e van de voleinding
Beeld bij Psalm 85, Leviticus 19,1-2;9-18, Marcus 12,28-24

151108

Kindertekening uit: Alle mensen van de wereld,
een uitgave van de Wereldraad van Kerken, 1981.

 

Zondag 29 november – 1e Advent
Beeld bij Zacharia 14,4-9; Lucas 21,25-31

151129

Kazimir Malevich heeft verschillende zwarte vierkanten geschilderd, waaronder dit:
Zwart vierkant, 1915, 79 x 79 cm. Tretjakow-Galerie, Moskou.