Afbeeldingen in editie 32/2 – april 2016

Zondag 15 mei – Pinksteren

Beeld bij Handelingen 2,1-11

beeld bij handelingen 2,1-11 231x311 pix

Pinkstervenster in de Elisabethkirche in Marburg

Zondag 5 juni – 2e na Trinitatis

Beeld bij Lucas 7,1-11

beeld bij lucas 7,1-11

Twaalfde-eeuwse mozaïek over de jongeling van Naïn

Zondag 26 juni – 2e van de zomer

Beeld bij 1 Koningen 19,19-21

beeld bij 1 koningen 19,19-21

Detail van een schilderij over de roeping van Elisa

Zondag 17 juli – 5e van de zomer

beeld bij lucas 10,38-42

Slapende Marta