Afbeeldingen in editie 32/3 – juli 2016

Zondag 7 augustus – 8e van de zomer

Beeld bij Jesaja 65,17-25

beeld bij Jesaja 65,17-25

Koninkrijk van vrede

Zondag 28 augustus – 11e van de zomer

Beeld bij Psalm 113

beeld bij Psalm 113

Een evenwichtige compositie en sereniteit

Zondag 18 september – 1e van de herfst

Beeld bij Amos 8,4-7 en Lucas 16

beeld bij Amos 8,4-7 en Lucas 16

Mammon toont zijn ware gelaat

Zondag 9 oktober – 4e van de herfst

Beeld bij Lucas 17,11-19

beeld bij Lucas 17,11-19

Tien melaatsen die aan huidvraat lijden