Afbeeldingen in editie 32/1 – februari 2016

Zondag 6 maart – 4e van de 40 dagen
Beeld bij Lucas 15,11-32: De verloren zoon
www.museumlandvanvalkenburg.nl/historie/de-verloren-zoon.html

Donderdag 24 maart – Witte Donderdag
Beeld bij het Laatste Avondmaal

Febr16-Beeld01

Zondag 27 maart – Pasen
Beeld bij Johannes 20, 1-8: Petrus en Johannes

Apostles Peter and John hurry to the tomb on the morning of the Resurrection, 1898. Cambas, 82 x 134 cm RF 1153