Auteur: Boekencentrum

Voorwoord Laetare 32/3, juli 2016

Met onze vrijzinnig-katholiek-oecumenische kerkgemeenschap wonen we in bij een orthodox-protestantse kerk. Dat gaat heel goed en de contacten zijn hartelijk. Maar nu hebben onze broeders en zusters meer vergaderruimte nodig en willen ze de Mariakapel verbouwen tot een multifunctionele ruimte. Dat deed ons wel even met de ogen knipperen. Niet dat ‘we’ er nou zo’n enorme Mariaspiritualiteit op na houden, maar de Mariakapel

Continue Reading

Voorwoord Laetare 32/2, april 2016

Als u hiernaast naar het colofon kijkt, ziet u dat we de redactie in de afgelopen tijd flink hebben kunnen uitbreiden. Helen Gaasbeek, Gerben Mourik, Nelleke Plomp en Ellen van der Sar kwamen ons team versterken en ze hebben nu al bewezen dat zij frisse ideeën en nieuwe perspectieven meebrengen. U ziet ook één naam niet meer, namelijk die van onze

Continue Reading

Voorwoord Laetare 32/1, februari 2016

Liturgie is het leven in een snelkookpan, en dat wordt in dit kerkelijk jaar ook letterlijk op de kalender duidelijk. Doordat Pasen zo vroeg valt zijn de kerstversieringen nog niet opgeborgen of we zijn alweer bezig met de veertigdagentijd en Pasen. Geboorte, lijden, dood en opstanding in sneltreinvaart. Voor voorgangers, kerkmusici en andere liturgisch betrokkenen

Continue Reading

Voorwoord Laetare 31/4, november 2015

In de bakkerij van onze buurman lagen al in augustus de pepernoten in de winkel. Ambachtelijk gebakken weliswaar maar toch erg aan de vroege kant. Sindsdien liggen de pepernoten geduldig op de toonbank en kijken ze ondertussen naar de etalage die helemaal in Halloween-sfeer omgetoverd is. Het is duidelijk: de feesttijd komt er weer aan,

Continue Reading

Voorwoord Laetare 31/3, augustus 2015

Sola arte! – Hoe zou het kerkelijke en theologische landschap er toch uit hebben gezien als zich in onze collectieve geloofsbeleving geen ‘sola scriptura’ maar ‘sola arte’ had genesteld? Maar in godsdiensten van het boek heeft de kunst het altijd moeilijk. Zeker in tijden van herbezinning en reformaties. In jodendom, christendom of islam betekent herbezinning

Continue Reading

Voorwoord Laetare 31/2, mei 2015

Volgens een veel gebezigde theorie kent een samenleving drie types van leiderschap: ‘koning’, ‘legeraanvoerder’ en ‘priester’. De koning stippelt het beleid uit, de legeraanvoerder zorgt ervoor dat het ook daadwerkelijk gebeurt en de priester geeft duiding en visie. Hij richt telkens weer de blik op het visioen en hij plaatst het streven van de mensen

Continue Reading

Voorwoord Laetare 31/1, februari 2015

‘Dogma divides – action unites’ wordt in de oecumene weleens geroepen. Of anders gezegd: geloofswaarheden scheiden, maar je geloof waarmaken verbindt. Zou dit ook gelden voor de ‘leitourgia’, het werk, ergon, van en aan de gemeenschap, leitos? Het dogma verdeelt, de liturgie verbindt? Stefan Belderbos onderzoekt hoe de performance van Dries Verhoeven, ‘De Uitvaart’, ertoe

Continue Reading

Voorwoord Laetare 30/4, november 2014

Sinds 2013 noemen we dit tijdschrift Laetare. De keuze voor die naam is geïnspireerd door het karakter van zondag laetare. Midden in de veertigdagentijd, midden in de tijd dat we stilstaan bij het lijden en bij de dood geeft Zondag Laetare de blik vrij op de opstanding en het nieuwe leven. En elke keer als

Continue Reading

Voorwoord Laetare 30/3, augustus 2014

Er zijn momenten in je leven die je altijd bijblijven, momenten waarvan je achteraf zegt dat ze je gevormd hebben. Alweer jaren geleden zat ik op een bijscholing over Psalmen met Godehard Joppich, (oud) benedictijn van de abdij Münsterschwarzach en in zijn werkzame leven als hoogleraar in München en Essen pionier en, laten we rustig

Continue Reading

Voorwoord Laetare 30/2, mei 2014

Het kan soms raar lopen. Normaal gesproken willen we met Laetare het gesprek gaande houden over alles wat met liturgie te maken heeft, en daarbij kunnen de meningsverschillen ook heus wel een keertje hoog oplopen. Maar wie had gedacht dat een artikel in Laetare en het vervolg ervan tot bedreigingen zou kunnen leiden? Zo geschiedde

Continue Reading