Contact

Redactie:
redactie@tijdschriftlaetare.nl

Eindredactie:
Hendrik Andriessenlaan 88, 2343 LP Oegstgeest, (071) 517 45 72 / eindredactie@tijdschriftlaetare.nl

Opgave mededelingen:
te richten aan de redactiesecretaris, bij voorkeur via e-mail; uiterlijk vijf weken voor verschijning: redactie@tijdschriftlaetare.nl
Verschijningsdata 2017: 3 februari,  21 april, 30 juni, 8 september, 24 november

Abonnementen:
Abonnementenadministratie Boekencentrum Tijdschriften,
abonnementen@boekencentrum.nl
Postbus 13288, 3507 LG Utrecht
088 – 700 2628 (9:00 – 12:00 uur)
Abonneren en bestellen >>

Nummer niet ontvangen?
Gebruik ons formulier >>

Adreswijzigingen:
Gebruik ons formulier >>

Opzegging:
Opzegging abonnement (na het eerste abonnementsjaar): schriftelijk, digitaal of telefonisch,
uiterlijk drie maanden voor de gewenste einddatum.