Nummers

Laetare 34 -1 | Februari 2018

Van de redactie De ‘Happinez-lezer’ is in onze kerkgemeenschap een vaak gehoord begrip geworden; de spirituele zoeker voor wie de klassieke kerk weliswaar een brug te ver is, maar die net als wij op zoek is naar nieuwe vormen van spiritualiteit. Komende Aswoensdag is het weer zover, dan steken we de aloude viering in een

Laetaere 33-5 | november 2017

Themanummer: Onsterfelijkheid – Whisky bij het graf. Van de redactie In de liturgie voltrekt zich altijd een transitie. Liturgie stelt ons rituelen, woorden en symbo-len beschikbaar om de beweging te kunnen maken van het profane naar het sacrale, en weer terug. Zij opent daarmee een transitionele ruimte waar hemel en aarde, God en mens elkaar

Laetare 33-4 | September 2017

Themanummer: Monastiek   Van de redactie Hoe vaak waren kloosters niet de redding van de kerk? In tijden dat de kerk te veel verwereldlijkte werd zij door de kloosters weer bij de essentie van haar roeping bepaald. En wanneer zij zich te veel naar binnen keerde en vastliep in haar eigen traditionalisme, zetten de kloosters

Laetaere 33-3 | juni 2017

In dit nummer: Heilzame verwarring en verspijkerde beelden. Religieuze beeldtaal in het Noordbrabants museum Heel Holland Bacht!: Over de Bachcantatediensten in Nederland. Mystery Worshipper: De nieuwe verkenning in Laetaere Doet u maar rituelen: hoe de rituelen, meer dan woorden, zich verhouden tot het geloofsleven. Privacy op het web: Kerkelijke websites en openbaarheid

Laetare 33-2 | april 2017

Van de redactie Wanneer ik dit schrijf, hebben we net zondag Laetare gevierd. In de liturgie zijn de zondagen altijd een weerspiegeling van Pasen. Daarom worden in de veertigdagentijd de zondagen ook niet meegeteld en hoef je op die zondagen niet te vasten. Maar op zondag Laetare, op ‘klein Pasen’ halverwege de veertigdagentijd, kijken we

Laetare 32-3 | september 2016

Laetare - een homohuwelijk

Laetare 32-2 | april 2016

Youth worship - wat is dat?

Laetare 31-4 | november 2015

Sytze de Vries, 70 jaar

Laetare 31-3 | augustus 2015

Themanummer: Kunst en Kerk

Laetare 31-2 | mei 2015

Waarde toekennen

Laetare 31-1 | februari 2015

Waar kunst en kerk botsen

Laetare 30-3 | augustus 2014

Themanummer: Psalmen

Laetare 30-2 | mei 2014

De eigen huiver overwinnen

Laetare 30-1 | februari 2014

De mystiek achter Praise en Worship

Laetare 29-4 | november 2013

Koningsoord in Arnhem

Laetare 29-3 | augustus 2013

Themanummer: Liedboek

Laetare 29-2 | mei 2013

Het paradijs bevragen

Laetare 29-1 | februari 2013

Vieren in een belevingscultuur