Laetare 29-1 | februari 2013

Het tijdschrift voor Liturgie en Kerkmuziek is helemaal vernieuwd. Met behoud van wat goed was, is de inhoud van het blad verbreed en is de vormgeving aangepast. Om de veranderingen kracht bij te zetten, is ten slotte zelfs een nieuwe naam gekozen: Laetare –verheugt u – met een verwijzing naar een van de zondagen in de veertigdagentijd. Laetare wil u enthousiasmeren om liturgie in al haar dimensies te verkennen.

De afgelopen tijd was de redactie van Eredienstvaardig achter de schermen bezig om het blad helemaal te vernieuwen. De lezers moesten nog beter in beeld komen, en een representatief panel van lezers en niet-lezers gaf, soms ongezouten, hun mening. Er werd gekeken naar bladformules en naar wat een tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek kan betekenen in de wonderlijke wereld van erediensten en vieringen.

Verschillende ontwerpen voor een nieuw lay-out werden gewikt en gewogen, en na 28 jaar was er uiteindelijk ook de vraag naar een nieuwe naam. Eén die nog beter tot uitdrukking brengt wat Eredienstvaardig al wilde uitdragen. Een naam die liturgie niet voorstelt als verheven kunst voor een aantal specialistische adepten, maar een naam die uitnodigt liturgie als ruimte te ontdekken waarin de ontmoeting met God mogelijk wordt.

De redactie hoopt dat u dit allemaal in Laetare zult herkennen, en dat u de resultaten van het vernieuwingsproces kunt waarderen. We willen u met het geheel vernieuwde blad verleiden om de open ruimte binnen te treden waarin, zoals Marcel Barnard het formuleert, ‘het menselijke en het goddelijke domein bij elkaar gebracht’ worden. En we hopen dat u zich laat inspireren door wat er via taal en teken, muziek en ritueel geopenbaard wil worden.

Laetare – tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek – Alstublieft.

 

Inhoud:

  • Vieren in een belevingscultuur
  • Wakend de nacht door
  • Kunstvespers in de Amsterdamse Nassaukerk
  • Vieren in vrij verband
  • Goden die van gedaante veranderen
  • Tekst-, beeld- en liedsuggesties voor de liturgie
  • Boekbesprekingen, bijeenkomsten, websites?

 

Andere nummers