Liturgie is het leven in een snelkookpan, en dat wordt in dit kerkelijk jaar ook letterlijk op de kalender duidelijk. Doordat Pasen zo vroeg valt zijn de kerstversieringen nog niet opgeborgen of we zijn alweer bezig met de veertigdagentijd en Pasen. Geboorte, lijden, dood en opstanding in sneltreinvaart. Voor voorgangers, kerkmusici en andere liturgisch betrokkenen is het weliswaar even aanpoten, maar het bepaalt ons ook weer bij de kern van onze functie als liturg.

Klaas van Egmond, geowetenschapper en onder andere adviseur van het kabinet, wijt in zijn boek Een vorm van beschaving de huidige crisissituaties aan een gebrek aan een gedeeld wereld- en mensbeeld. De gerichtheid op louter economisch/materiële waarden in onze samenleving blijkt niet meer voldoende antwoorden te bieden. We moeten een nieuw kompas zien te vinden van gedeelde spirituele waarden.

In de liturgie stellen we van oudsher deze andere waarden present en proberen we het kompas te volgen naar een ander wereld- en mensbeeld. Paus Franciscus heeft het heilig jaar van barmhartigheid uitgeroepen. Hoe zou het toch zijn als we op het kompas van de barmhartigheid zouden varen?

Alle krimp ten spijt zaten met kerst onze diensten weer vol. Misschien waren er ook bij u weer meer kerstbezoekers dan verleden jaar? Volgens Willem Jan Otten in zijn kerstessay in Trouwheeft dat te maken met ‘het geconcentreerde, rituele, performatieve spel’ wat ons verbindt met de waarden van een andere orde – Franciscus zou zeggen de waarden van barmhartigheid – en, zo Otten verder: ‘We voelen aan ons water dat het ’t hart van ons leven is.’

 

Ondanks de kerkelijke krimp zou het vieren van dit ‘hart’ nog weleens een belangrijke rol kunnen spelen voor onze samenleving. Dus werk genoeg aan de liturgie-winkel. Laetare wil daarin een goede begeleider zijn. Uit kostenoverwegingen, ja ook wij komen niet helemaal onder de economische waarden uit, wordt Laetare weliswaar iets dunner, maar daarvoor verschijnt het in de toekomst vijf keer per jaar in plaats van vier keer; wat ons weer in de gelegenheid stelt om iets dichter bij de actualiteit te blijven. In ieder geval hopen we dat we op die manier voor uw liturgisch werk een inspirerende rol kunnen blijven vervullen.

namens de redactie,
Ekkehard Muth

 

Inhoud:

  • ‘The Passion’ – Een fluïde passie
  • Schilderen met de Geest – Schilderperformances
  • Kijk, dit is wat ik doe – Ars Celebrandi
  • Schilderend op weg naar Advent – Reportage
  • De Samenleesbijbel – Boekbespreking
  • ‘Jezus Kassias’ – Liturgische gezangen met kinderen
  • Heilig jaar – Liturgisch Leesplankje
  • Tekst-, beeld- en liedsuggesties voor de liturgie
  • Boekbesprekingen, bijeenkomsten, websites.

Bekijk een paar pagina’s op uw scherm >>

 

Andere nummers