Laetare 33-2 | april 2017 / april 2017

Van de redactie

Wanneer ik dit schrijf, hebben we net zondag Laetare gevierd. In de liturgie zijn de zondagen altijd een weerspiegeling van Pasen. Daarom worden in de veertigdagentijd de zondagen ook niet meegeteld en hoef je op die zondagen niet te vasten. Maar op zondag Laetare, op ‘klein Pasen’ halverwege de veertigdagentijd, kijken we in het bijzonder vooruit naar het paasfeest.
In ons tijdschrift Laetare schrijven we over liturgie die altijd probeert vooruit te kijken naar wat ons beloofd is. Natuurlijk ook weer in dit nummer. Vooruitkijken, zeggen wat onzegbaar is, daarvoor gebruikt de liturgie de taal van de symbolen. Bijvoorbeeld het oeroude voorchristelijke symbool van de levensboom, of het altaar. Of dat je probeert God te naderen door het zingen van psalmen. En natuurlijk geven we in dit gedenkjaar het woord aan Luther met zijn bespiegelingen over de liturgie.
Maar we schrijven niet alleen. In het verlengde van de vroegere Eredienstvaardig-lezingen willen we ook op bijscholingsgebied actief worden. In samenwerking met de Liturgische Kring vindt u een oproep voor een expertmeeting op 29 juni in Amersfoort. Liturgie is een vak, en we willen kijken hoe we voorgangers nog beter van dienst kunnen zijn bij de uitoefening van deze prachtige taak.
Nieuw in Laetare is de Mystery Worshipper. Daarmee steken we de Verkenning, onze oudste serie, in een geheel nieuw jasje. In Engelstalige landen is de Mystery Worshipper even geliefd als gevreesd. En nu kan het ook in Nederland zomaar gebeuren dat hij of zij plotseling in uw kerkbanken aanschuift. U vindt dan in het collectezakje een kaartje dat u bezoek heeft gehad en dat de bevindingen opbouwend, kritisch en met een knipoog in het komende nummer te lezen zullen zijn. Namens de redactie wens ik u veel inspiratie en een goede paastijd toe.

Ekkehard Muth

Inhoud:

  • Luther over het altaar – Avondmaalsliturgie volgens Luther
  • Mystery worshipper – de nieuwe Verkenning in Laetare
  • De boom bloeit volop – over de levensboom
  • Nieuwe monastieke initiatieven – Een leiding op het themanummer
  • Liturgisch leesplankje – Altaar
  • Aan de tijd – 7 mei tot en met 16 juli 2017

Bekijk alvast een paar pagina’s van dit nummer.

Bestel een exemplaar.

Andere nummers