Themanummer: Monastiek

 

Van de redactie

Hoe vaak waren kloosters niet de redding van de kerk? In tijden dat de kerk te veel verwereldlijkte werd zij door de kloosters weer bij de essentie van haar roeping bepaald. En wanneer zij zich te veel naar binnen keerde en vastliep in haar eigen traditionalisme, zetten de kloosters weer de vernieuwing in. En hoe vaak waren zij daarmee niet ook de redding van de samenleving, als bakens van beschaving, toevlucht voor zieken, bewaarders van kunst en wetenschap, plekken van scholing, opleiding en daarmee ook emancipatie? Is het toeval dat kloosters nu zo in de belangstelling staan? Klooster-glossy’s geven een inkijk in de wondere wereld van de clausuur, en onder het genot van een kloosterbier speurt menigeen naar de kloosterling in zichzelf. Desondanks blijft het aantal kloosterlingen nog steeds krimpen terwijl de kloosterlijke gastenverblijven juist uitpuilen. Het merendeel van de bezoekers komt daarbij uit de protestantse traditie.

Een derde van de PKN-pioniersplekken blijkt geënt op de monastieke traditie: stadskloosters, leefgemeenschappen, monastieke initiatieven van mensen die spiritualiteit en leven van alledag op een nieuwe manier met elkaar willen verbinden. Vandaar dit Laetare-themanummer ‘Monastiek’. Daarbij zijn we veel dank verschuldigd aan Rosaliene Israël, onder andere PhD-onderzoeker naar christelijke leefgemeenschappen aan de PThU en zelf ‘kloosterling’ in de communiteit Spe Gaudentes van Oudezijds 100 in Amsterdam. Als gastredacteur heeft zij de redactie ondersteund met haar kundigheid en brede visie. Haar uitgebreide artikel is het cement tussen de vele verkenningen van het nieuwe monastieke landschap. We willen veel laten zien van de uiteenlopende nieuwe monastieke initiatieven. Maar er komen ook kloosterlingen aan het woord van oude traditionele gemeenschappen, plaatsen waar overigens de processen van vernieuwing en zichzelf opnieuw uitvinden net zo spelen. Veel wordt daarom wellicht te kort belicht; ons overzicht is natuurlijk verre van volledig. Maar het gaat om een groeiende beweging die het in zich heeft om tot een nieuwe manier van kerkzijn te leiden en een nieuwe brug te slaan tussen spiritualiteit en maatschappij. Wie weet zijn de kloosters en nieuwe monastieke initiatieven opnieuw de redding van kerk en samenleving?

Ekkehard Muth

 

Inhoud

 • De hartslag van het Getijdengebed – Enkele opvallende monastieke initiatieven
 • Beste vader abt – Een briefwisseling
 • Klooster-spiritualiteit – Tussen discipline en vrijheid Thomas Quartier
 • Gods wegen zijn wonderbaar – MoniCasa in Breukelen
 • Nijkleaster, Jorwerd
 • De Hooge Berkt, Bergeijk
 • Klooster in de Cloud
 • Kloosterglossy’s
 • Monniken met ongelijke kappen
 • Gezien door Anne-Meta
 • Liturgisch Leesplankje – Kloosters
 • Aan de tijd -15 oktober tot en met 24 december 2017

>> Bekijk alvast een paar pagina’s van dit nummer <<

>> Bestel het nummer hier <<

Andere nummers