Met gepaste trots presenteren we u alweer het tweede nummer van Laetare. De metamorfose van Eredienstvaardig naar Laetare is niet onopgemerkt gebleven en we zijn dan ook heel blij met uw bemoedigende en soms ook kritische commentaren.

Om maar enkele voorbeelden te noemen: ‘Met genoegen ont ving ik het eerste exemplaar van Laetare; ik ga ervan uit dat mijn abonnement op Eredienstvaardig zich vanzelf continueert in dit blad, toch?’ ‘Complimenten voor de nieuwe Laetare, een waardige metamorfose, heel sterk, echt goed.’ ‘Mijn complimenten. Ik ga weer een abonnement nemen.’ – Bedankt voor uw reacties en we hopen natuurlijk dat u ook dit nummer weer een complimentje waard vindt.

Het liefst zou ik natuurlijk alle artikelen bij u aanbevelen, maar twee stukken springen er toch uit omdat zij op het eerste gezicht een beetje een vreemde eend in de bijt zijn. Jan Gronouwe, in zijn vrije tijd kerkenraadslid, maar in het werkzame leven organisatieadviseur, werkt aan een proef schrift over stilte in organisaties. Hoe kan een element dat we uit de liturgie kennen ingezet worden in de hectiek van het bedrijfsleven? Liturgische elementen als managementtool, dat wilden we u natuurlijk niet onthouden.

En ons redactielid Bernd Wallet bericht over zijn ervaringen in de anglicaanse kerk met het succesvolle programma ‘Every member ministry’. Iedereen is geroepen, en wordt daarom ook geacht, om met zijn of haar talenten bij te dragen aan het leven van de kerk. Dat geldt voor het kerkenwerk in bredere zin maar zeker ook voor de liturgie.

Een opmerkelijke insteek, zeker als je ziet dat in rooms-katholiek Nederland juist een omgekeerde beweging gaande is. Terwijl ik dit schrijf is alweer, dit keer in Best, een voorgangersteam op staande voet ontslagen omdat zij datgene wat liturgie bij mensen aan inspiratie en gods-ontmoetingen kan oproepen belangrijker vinden dan de kerkelijke regelgeving. Liturgie schept het kader waarin God en mensen elkaar kunnen raken. Op gegeven moment verdwijnt dan ook het verschil tussen voorganger en kerkbezoeker, en worden we allemaal tot medevoorgangers. – Natuurlijk vraagt liturgie om gedegen vakkundigheid, maar uiteindelijk is liturgie altijd ‘every member ministry’ .

Over drie weken verschijnt het nieuwe liedboek. Laetare ziet ernaar uit want naast vele prachtige liederen zal het ook ruimschoots materiaal aanreiken om met elkaar liturgie te vieren. Onze secretaris Heleen Gierveld is bij de officiële persconferentie geweest en licht al een tipje van de sluier op.

 

Inhoud:

  • De belevingsdimensie van het gesproken woord
  • De uitdaging van samen kerk zijn in York
  • Stilte in organisaties
  • Wat baat ons de beamer?
  • Vraaggesprek met kunstenaar Janpeter Muilwijk
  • Tekst-, beeld- en liedsuggesties voor de liturgie
  • Boekbesprekingen, bijeenkomsten, websites?

 

 

 

Andere nummers