Het kan soms raar lopen. Normaal gesproken willen we met Laetare het gesprek gaande houden over alles wat met liturgie te maken heeft, en daarbij kunnen de meningsverschillen ook heus wel een keertje hoog oplopen. Maar wie had gedacht dat een artikel in Laetare en het vervolg ervan tot bedreigingen zou kunnen leiden?

Zo geschiedde toen dagblad Trouw, geïnspireerd door het stuk over auteursrechten van Gerben en Jan Marten de Vries in Laetare 29-4 een groot artikel plaatste over de wijdverspreide praktijk om liederen in liturgieboekjes af te drukken en die dan op internet te publiceren. De ingezonden brieven logen er niet om, en wat Jan Marten aan de telefoon te verduren kreeg, dat wens je niemand toe. Inmiddels is de storm weer wat geluwd. We hebben in Laetare in ieder geval het probleem ontegenzeglijk op de kaart gezet.

Met de Stille Week en Pasen nog in gedachten, waar u als liturgieminnende voorgangers, kerkmusici of anders betrokkenen weer uw hart kon ophalen, vindt u in dit nummer weer voldoende inspirerende onderwerpen. Of het nu gaat over antwoordpsalmen in het nieuwe liedboek of ruimte voor persoonlijke ervaringen in de anglicaanse liturgie, over steeds meer aandacht in de kerken voor beeldende kunst of, na alle passies van Bach heel toepasselijk, het piëtisme – over liturgie raak je nooit uitgepraat.

 

Inhoud:

  • De eigen huiver overwinnen – Subjectieve geloofservaringen in de anglicaanse kerk
  • Liturgica – Antwoordpsalmen in het Liedboek
  • De 3e zondag in de veertigdagentijd – Een dienst in de Utrechtse Domkerk
  • Piëtisme – Liturgisch leesplankje
  • Meer dan 25 jaar enthousiasme – Exposities in de Grote kerk van Leeuwarden
  • Heilige onrust – Interview met beeldend kunstenaar Willem Zijlstra
  • Tekst-, beeld- en liedsuggesties voor de liturgie
  • Boekbesprekingen, bijeenkomsten, websites.

 

 

Andere nummers