De redactievergadering begint met een kwestie over taalgebruik. Hoe moet je het toch zeggen: ‘Nieuw Liedboek nummer xyz’? of ‘Lied xyz?’ Maar hoe lang is het liedboek nog ‘nieuw’ en wil je de liederen en gezangen werkelijk als ‘nummers’ bestempelen? En hoeveel van die ‘nummers’ zijn eigenlijk daadwerkelijk liederen? We kwamen uiteindelijk tot de conclusie om maar te spreken van ‘Liedboek xyz’, en om de verdere taalkundige ontwikkeling op de voet te volgen.

Vanaf dit nummer (tja…) beginnen we met twee nieuwe series die te maken hebben met het nu nog nieuwe Liedboek. In de serie Nieuw Lied bespreken we liederen die echt nieuw zijn, d.w.z. die in het liedboek voor het eerst gepubliceerd zijn. En in de serie Liturgica in het Liedboek onderzoeken we het ruim aanwezige liturgische materiaal. Hanna Rijken geeft de aftrap met een uitgebreid overzicht en in de komende uitgaven zullen we dieper ingaan op het gebruik van acclamaties, gezongen gebeden en andere vormen. Dit belooft een verrijkende verkenningstocht te worden.

Verder starten we met nog een serie waarin we dieper inzoomen op, zeg maar, liturgisch relevante bouwstenen; we beginnen met het Gregoriaans. En we besteden in dit nummer uitgebreid aandacht aan de beeldende kunst. We berichten van een hoopvol initiatief om kerk en kunstenaars bij elkaar te brengen. En we kregen een unieke inkijk in het spiksplinternieuwe klooster van de Abdij O.L. Vrouw van Koningsoord bij Arnhem door een interview met zuster Hadewych. Het gaat hier vooral over de invloed van architectuur en vormgeving op je leven en je spiritualiteit.

 

Inhoud:

  • Liturgica in het Liedboek.
  • Een viering van het Leger des Heils.
  • Gregoriaans – Liturgisch leesplanke
  • Platform Kerk en Kunst – contacten tussen kerk en kunstenaars.
  • Het kerklied op web en papier – auteursrechten.
  • Een klooster om in te leven – Abdij koningsoord.
  • Tekst-, beeld- en liedsuggesties voor de liturgie
  • Boekbesprekingen, bijeenkomsten, websites.

 

Andere nummers