Op 14 september vierde de Protestantse Kerk in Nederland alweer haar tienjarig bestaan. Een mijlpaal en zeker een felicitatie waard. De dienst waarmee dit gevierd werd gaf ons echter te denken. De redactie miste daarin, zeg maar, ‘laetare-momenten’. En we bleken niet de enigen, ons bereikte een stortvloed aan kritiek.

Nu kan je natuurlijk lekker in de pen kruipen en je mening ventileren, en daar geven we in dit nummer natuurlijk ook ruimte aan, maar je kan ook het gesprek zoeken. Laetare sprak uitgebreid met Arjan Plaisier, secretaris van de PKN en een van de voorgangers, over deze dienst en de staat van de liturgie in de protestantse kerk.

Maar er gebeurt natuurlijk veel meer in ons land en daarbuiten. Onze verkenners namen een kijkje in Taizé waar nog steeds zoveel inspiratie van uitgaat. We berichten over de Liedboek-passie in Houten met haar verrassende neveneffecten, en over de ‘Summer School liturgy and churchmusic’, een ervaring die je wel iedereen zou willen gunnen. Martin Hoondert geeft een overzicht over nieuwe ontwikkelingen in de uitvaartwereld, en Laetare nam de proef op de som en ging kijken bij het eerste Memorarium in ons land.

 

 

 

 

Inhoud

  • 10 jaar vieren in PKN-verband – interview met Arjan Plaisier
  • In Memoriam Bernard Smilde
  • Taizé op Goede Vrijdag – Verkenning
  • The New Dutch Hymnal – Cursus over het nieuweLiedboek
  • Het nieuweLiedboek als motor voor een passieviering – Houten
  • Rituelen voor de uitvaart – Recente literatuur
  • Het eerste Memorarium in Nederland – De Sint-Janskerk in Arnhem
  • De Basiliek – Liturgisch Leesplankje
  • Tekst-, beeld- en liedsuggesties voor de liturgie
  • Boekbesprekingen, bijeenkomsten, websites.

 

 

Andere nummers