Maak kennis met de redactie van Laetare

Hoofdredacteur
Ekkehard Muth

Redactieleden
Ellen van der Sar (redactiesecretaris): redactie@tijdschriftlaetare.nl
Stefan Belderbos
Helen Gaasbeek
Ko Joosse
Gerben Mourik
Nelleke Plomp
Hanna Rijken
Dennis Vallenduuk
Bernd Wallet

Eindredacteur
Jan Marten de Vries: eindredactie@tijdschriftlaetare.nl
(Hendrik Andriessenlaan 88, 2343 LP Oegstgeest, (071) 517 45 72)

 

Opgave mededelingen:
te richten aan de redactiesecretaris, bij voorkeur via e-mail,
uiterlijk vijf weken voor verschijning: redactie@tijdschriftlaetare.nl