Voorwoord Laetare 31/2, mei 2015

Volgens een veel gebezigde theorie kent een samenleving drie types van leiderschap: ‘koning’, ‘legeraanvoerder’ en ‘priester’. De koning stippelt het beleid uit, de legeraanvoerder zorgt ervoor dat het ook daadwerkelijk gebeurt en de priester geeft duiding en visie. Hij richt telkens weer de blik op het visioen en hij plaatst het streven van de mensen en wat hen overkomt in het kader van die vergezichten. De priester verbindt de immanentie met de transcendentie. Zijn gereedschap daarbij bij uitstek is de liturgie. In rituelen, symbolen en woorden die beelden oproepen van het overstijgende kunnen de mensen, al is het maar voor even, proeven en ervaren dat hun leven groter is dan hun dagelijks bestaan.

Dat vraagt uiteraard om een gedegen prediking, maar dat vraagt vooral om ‘kunstvaardigheid’, zoals Hans Uytenbogaardt dat in zijn artikel noemt. Het is een kunst om symbolen en teksten zo vorm te geven dat zij ruimte maken voor het heilige. We noemen onze nieuwe serie dan ook ‘Ars Celebrandi’. Kunstvaardigheid heeft echter ook te maken met ambachtelijkheid. In mijn artikel stel ik de vraag hoe het staat met het ambacht van de liturgie. Hoe worden aankomende voorgangers toegerust? En: moeten we wellicht naar een ander curriculum?

In dit nummer van Laetare besteden we ook weer veel aandacht aan, zeg maar, ‘de kunst’. Ik noem het maar zo omdat er in protestantse kringen altd wel met aarzeling naar kunst gekeken werd uit angst dat de schone schijn de innerlijkheid wellicht zou kunnen overschaduwen. Maar we zien inmiddels een trend dat de kloof tussen kunst en kerk kleiner wordt. Op veel plekken worden kunstvespers gehouden of diensten waarin kunst centraal staat. Onze redacteur Stefan Belderbos doet verslag van een kunstdienst in Castricum.

Jan Meijering interviewt kunstenaar Pavèl van Houten die met eigenzinnige projecten nieuwe vergezichten weet aan te wijzen. En wat te zeggen van muziek als kunstvorm? Onze verkenners nemen ons mee naar een cantatedienst in Apeldoorn. Hier komen Bach, de vijfde evangelist, en muziek die van een andere dimensie verkondigt bij elkaar. Al met al hopen we dat u ook in deze Laetare weer voldoende inspiratie vindt voor uw rol als ‘voorganger/musicus-priester’.

namens de redactie
Ekkehard Muth